Hedniska Nätverket Vitka är en ideell och partipolitiskt obunden förening som fungerar som ett kontaktnät för personer med intresse för hedniska och nyhedniska religioner, trossystem och praktik.
Vi erbjuder kanaler för kontakt och samverkan mellan såväl enskilda personer som grupper, hedniska samfund och andra hedniska föreningar.