Vad är Hedniska Nätverket Vitka?
Hedniska Nätverket Vitka är en förening för människor som tror på eller är intresserade av häxkraft, shamanism, wicca, druider, asatro och andra hedniska traditioner. Föreningen fungerar som ett nätverk där ensamarbetande medlemmar kan få kontakt med varandra.

Hur många medlemmar har ni?
Det varierar. Allt ifrån 100-200.

Hur är könsfördelningen?
Många kvinnor är det men männen är väl representerade.

Vad krävs för att bli medlem?
Om det Vitka står för tilltalar dig och du är över 18 år, se vidare under medlemskap.

Var bor medlemmarna?
Vi har medlemmar över hela landet, från Malmö till Kalix.

Har ni möten?
Vi har ett stormöte per år. Till detta möte är alla medlemmar inbjudna. Utöver detta finns det lokalgrupper lite runt om i landet som har träffar ungefär en gång i månaden.

Finns det flera liknande organisationer?
Vad vi vet finns det inga liknande svenska organisationer med samma bredd. Däremot finns det en engelsk organisation som heter Pagan Federation som har en svensk gren. I Sverige finns det förstås också föreningar med inriktning på speciella hedniska traditioner, som exempelvis Samfundet Forn Sed Sverige.

Hur många häxor och hedningar finns det i Sverige idag?
Det är väldigt svårt att svara på eftersom de flesta väljer att leva anonyma och utan kontakt med större nätverk och föreningar. Om man enbart ser till medlemsantalet i de olika föreningar som existerar så finns det några hundra hedningar. Men säkerligen finns det flera tusen människor som räknar sig själva som häxor och/eller hedningar i Sverige.