Medlemskap i HNV innebär att du har rätt att delta i vår aktiviteter, du får tillgång till vårt kontaktnät och blir inbjuden till aktiviteter och träffar i din region. Som medlem har du rösträtt på årsmötet och det krävs att du ställer dig bakom och respekterar HNVs stadgar .

Medlemsavgiften för 2017 är 72:-. Avgiften gäller för kalenderår.

Medlemskap Medlem blir man genom att skicka namn, adress och ev telefonnummer till medlem@vitka.se. Medlemsavgiften betalas in till Hedniska Nätverket Vitkas plusgirokonto: 28 38 56-3 Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen!


Nyhetsbrev

  • 201605
  • 201703